bezig met doorsturen naar de webapp

Anne Marie Bas, Arris van Domselaar, Lydia van Baak & Joke Fröberg

Stichting Calibris Advies is in 2015 opgericht en creëert kansen voor mensen die zelf moeilijk aan het werk kunnen komen of uit opleiding of werk dreigen te vallen. Dit doen we vaak in een samenwerkingsverband, waarbij we ons richten op (toekomstige) medewerkers op MBO-niveaus 1,2 en 3 in de zorg. Er is een groot tekort aan medewerkers in de zorg en dit tekort loopt de komende jaren verder op. Daarnaast is er een groep statushouders die graag aan het werk wil, die een toekomst in Nederland wil opbouwen. Dit project heeft als doel de maatschappelijke participatie van statushouders te vergroten en daarmee tevens een bijdrage te leveren aan het bestrijden van personele tekorten in de zorg. Het succesvol toeleiden van statushouders naar werk in de zorg vraagt om een specifieke aanpak. De zorg in Nederland is anders georganiseerd dan de meeste statushouders gewend zijn, maar daar staat tegenover dat veel van hen ervaring hebben met zorgen voor ouders en andere familieleden en niet in de laatste plaats beschikken over talent in zorgen voor ouderen. Het grootste obstakel is de beheersing van de Nederlandse taal, maar door extra taal onderwijs en inzet van taalvrijwilligers is hier hard aan gewerkt. Maar stage lopen en werken verbetert de taal nog het meest. Met 13 (!) partijen, waaronder 7 ouderen- en gehandicaptenzorg organisaties, is een samenwerkingsconvenant gesloten waarbij in totaal 37 statushouders zich hebben kunnen oriënteren op werken in de zorg. De projectleiding was in handen van Calibris Advies. Mede initiatiefnemers zijn Lydia van Baak van WGV Zorg & Welzijn Zuid-Holland Zuid en Joke Fröberg van Swinhove Groep.

138

Referenties

  • https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/koploper/statushouders-in-de-zorg-zuid-holland-zuid/