bezig met doorsturen naar de webapp

Frans Pool en Pieter de Kroon

De één leeft vanuit de diepe overtuiging dat we Moeder Aarde moeten beschermen. Zijn bedrijf is de eerste energie neutrale drukkerij in Nederland. De ander wordt gedreven door het verlangen naar een samenleving waarin alle mensen goed gedijen en zich kunnen ontwikkelen. De combinatie wordt dorpsbreed omarmd en is als een steen in de vijver. Zo werken we in Wijnjewoude met elkaar samen aan een duurzame en betere wereld. De ambitie: SAMEN maken we Wijnjewoude Energie Neutraal in 2025.

129

Referenties

  • https://www.wen.frl/
  • https://www.facebook.com/wijnjewoudeenergieneutraal/