bezig met doorsturen naar de webapp

Geert van der Veer

Mensen die samen eigenaar zijn van hún boerderij, werken aan het herstel van voedselvaardigheden. Ze leven weer in directe verbinding met hun eten, hun land, hun boer, hun boerderij. Het natuurgedreven karakter van zo'n plek draagt ook bij aan meer biodiversiteit en natuur en is al gauw een living lab voor o.a. andere boeren, wetenschappers, studenten en 'gewone mensen'. Omdat dit soort bedrijven in niets lijkt op een boerderij zoals wij en onze wetten die kennen, heeft Geert tal van onderzoeken en coalities geïnitieerd die het mogelijk maken dat dit soort bedrijven in de toekomst de nieuwe normaal kunnen worden.

558

Referenties

  • https://www.Herenboeren.nl
  • https://vimeo.com/314484703
  • https://www.herenboeren.nl/de-beweging/farming-communities/