bezig met doorsturen naar de webapp

Guido Vroman

Guido werkt al jaren in de arbeidsbemiddeling. Het verbaast hem dat bedrijven enerzijds moeite hebben om aan personeel te komen, met name in ‘doe’banen, en dat anderzijds 87% van de migranten geen baan kan vinden. Vooral voor laagopgeleide, laaggeletterde migranten is er weinig perspectief op de arbeidsmarkt. Het niet spreken van de taal is hierbij de grootste belemmering. Hieruit is het idee ontstaan voor een gespecialiseerd uitzendbureau dat met een doordachte aanpak taal- en cultuurproblemen wegneemt, zo nieuwkomers duurzaam aan het werk krijgt en bedrijven aan nieuwe krachten helpt. FutureWork is geboren. Althans bijna; Er wordt keihard gewerkt om begin 2020 de eerste groep aan het werk te helpen.

163

Referenties