bezig met doorsturen naar de webapp

Siep Smidts, Jaap Rosema, Hilda Boskers en Alexander Lont

Met de Tirrel wordt een oud ideaalbeeld in een moderne jas verwezenlijkt. Een ideaalbeeld van een samenleving waarin iedereen waarde heeft. Waar ieder er toe doet en van elkaar kan leren. Waar iedereen elkaar ontmoet en kan helpen; tot voordeel van iedereen. Dit alles, in een regio waar vergrijzing en ontgroening een grote rol spelen. Door het creëren van dit unieke project blijft zorg dichtbij en de regio aantrekkelijk om te wonen en te werken. Deze samenleving in het klein kan tot voorbeeld zijn voor velen binnen en buiten Winsum.

542

Referenties

  • https://www.detirrel.nl/